Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Oczyszczalnie ścieków biologiczne ZBS - jednopłaszczowe

 

Biologiczne oczyszczalnie ścieków ZBS, oferowane są głównie w wersji kompaktowej. Produkty są często stosowane jako przydomowe oczyszczalnie ścieków. Działają w technologii SBR, która polega na wykorzystaniu biologicznej technologii porcjowego oczyszczania ścieków osadem czynnym. Brak grawitacyjnego przepływu przez oczyszczalnie oraz dawkowanie ścieków do komory biologicznej przyczynia się do zwiększenia stopnia efektywności układu oraz umożliwia znacznie lepszą retencję. Wiąże się to z lepszym buforowaniem zwiększonego dopływu ścieków w skali dobowej.

 

 

 

 

 

W układach o większej przepustowości (od kilku do kilkunastu m3) stosowane są raczej moduły (minimum dwu zbiornikowe), w których każdy ze zbiorników spełnia osobne funkcje. Oczyszczalnie biologiczne producenta Wobet-Hydret oferowane są w wersji poziomej (ZBS-C) lub pionowej (ZBS-PC). Małe gabaryty urządzeń oraz zakres przepustowości, preferują ich zastosowanie w budownictwie jedno- i wielorodzinnym oraz w obiektach typu szkoły, hotele, przychodnie lekarskie, zakłady pracy, itp. Konstrukcja zbiorników i ich wytrzymałość umożliwiają montaż w różnych warunkach gruntowo-wodnych i mają na celu umożliwienie grawitacyjnego doprowadzenia przykanalika do oczyszczalni.

 

Poglądowy schemat działania biologicznej oczyszczalni ścieków
Działanie przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Sterowanie pracą oczyszczalni ścieków realizowane jest w sposób automatyczny, uzupełniony o tryby umożliwiające racjonalizowanie jej działania i tym samym zmniejszenie kosztów energii. Sterowaniu podlegają dmuchawy, elektrozawory, pompy (jeżeli występują w danej konfiguracji). Układ porcjowy może być realizowany wyłącznie według opisanych powyżej sposobów.

Reaktor biologiczny ZBS-C

Reaktor biologiczny typu ZBS-C, przeznaczony jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Konstrukcja reaktora oparta jest na zbiorniku wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości, podzielonym na (w wersji standardowej): komorę retencyjną i komorę biologiczną.

 

Sterowanie pracą oczyszczalni odbywa się poprzez pojemnik techniczny. Zasilanie 1-fazowe podłączane jest do skrzynki sterującej pracą oczyszczalni.


W skład wyposażenia wchodzą następujące elementy:

 • układ dawkujący (porcjowe dawkowanie ścieków do kom. biol),
 • układ napowietrzający (wyp. w dyfuzory drobnopęcherzykowe),
 • układ recyrkulacji osadu,
 • układ odpompowania.

Sterowanie do oczyszczalni ścieków typu ZBS, wyposażone jest w szereg funkcji, umożliwiających dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb klienta, np: wybór trybu pracy (z poziomu menu podstawowego), trybu urlopowego, licznik MTG, itp.


Dodatkowo wszystkie parametry jak i wybrane ustawienia są podtrzymane po zaniku zasilania.

 

Zgodność z normą: PN-EN 12566-3+A 2:2013
Atest Higieniczny: B-BK-60210-0178/21

 

Parametry techniczne
Typ Ilość użytkowników Przepustowość
dobowa, max.
Ładunek BZT ścieków sur. Poj. całk. osad. reten. Szer. i wys. zbiornika
 
Długość
zbiornika
Pojemność
całkowita
- RLM m3/d kg O2/dob m3 m m m3
ZBS-4C ≤ 4 0,6 ≤ 0,24 1,2 1,2/1,6 1,8 2,5
ZBS-6C ≤ 6 0,9 ≤ 0,36 2,0 1,2/1,6 2,8 4
ZBS-8C ≤ 8 1,2 ≤ 0,48 2,5 1,2/1,6 3,5 5
ZBS-10C ≤ 10 1,5 ≤ 0,60 2,5 1,2/1,6 3,5 5

Reaktor biologiczny ZBS-C/KP

Reaktor biologiczny typu ZBS-C / KP, również przeznaczony jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Konstrukcja reaktora oparta jest na zbiorniku wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości, podzielonym (w wersji standardowej) na: komorę retencyjną i komorę biologiczną Sterowanie pracą oczyszczalni odbywa się poprzez pojemnik techniczny. Zasilanie 1-fazowe podłączane jest do skrzynki sterującej pracą oczyszczalni jak i pompą firmy EBARA. 

 

W skład wyposażenia wchodzą następujące elementy:

 • układ dawkujący (porcjowe dawkowanie ścieków do kom. biol.),
 • układ napowietrzający (wyp. w dyfuzory drobnopęcherzykowe),
 • układ recyrkulacji osadu,
 • układ odpompowania.

 

Sterowanie do oczyszczalni ZBS, wyposażone jest w szereg funkcji, umożliwiających dostosowanie ich do potrzeb klienta, np: wybór trybu pracy (z poziomu menu podstawowego), trybu urlopowego, licznik MTG, itp.

 

W oczyszczalni biologicznej typu ZBS-C / KP zamontowana jest pompa, która zastępuje przepompownię ścieków oczyszczonych. Sterowanie pracą pompy odbywa się również przez sterownik, lecz jest to bardziej rozbudowany model, niż w standardowym ZBS.

 

Zgodność z normą: PN-EN 12566-3+A2:2013
Atest Higieniczny: B-BK-60210-0178/21

Parametry techniczne
Typ Ilość użytkowników Przepustowość dobowa, max. Ładunek BZT ścieków sur. Poj. całk. osad. reten. Szer. i wys.
zbiornika
Długość
zbiornika
Pojemność
całkowita
- RLM m3/d kg O2/dob m3 m m m3
ZBS-6C / KP ≤ 6 0,9 ≤ 0,36 2,0 1,2/1,6 2,8 4
ZBS-8C / KP ≤ 8 1,2 ≤ 0,48 2,5 1,2/1,6 3,5 5
ZBS-10C / KP ≤ 10 1,5 ≤ 0,60 2,5 1,2/1,6 3,5 5

Oczyszczalnie biologiczne - ZBS z dawkowaniem koagulantu

Oczyszczalnia ZBS pracuje w technologii SBR i w opisywanym wariancie, wyposażona jest w pojemnik techniczny rozbudowany o system dozowania koagulantu PIX.

Korzyści wynikające z zastosowania oczyszczalni z dozowaniem koagulantu:

 • podwyższona stabilność pracy
 • możliwość montażu w aglomeracji
 • redukcja fosforu i azotu
 • w pełni zautomatyzowany proces dozowania (osobna pompa)
 • sterowanie modułem logicznym PLC
 • możliwość rozbudowania systemu o moduł komunikacji GSM
 • umieszczenie zbiornika z koagulantem w łatwo dostępnym miejscu (w pojemniku technicznym)

 

Automatyczne dozowany jest koagulant PIX, co umożliwia wytrącenie fosforanów (defosfatację), które w fazie tlenowej (napowietrzania) wykorzystywane są przez bakterie jako źródło energii. Koagulant PIX wspomaga także proces sedymentacji osadu. Podczas sedymentacji następuje opadanie osadu na dno zbiornika. 

W tej fazie zachodzi również automatyczne usuwanie azotu, czyli denitryfikacja. W efekcie sedymentacji osad znajduje się na dnie zbiornika, a w jego górnej części oczyszczone ścieki.

 

 

Przykładowe modele zamieszczone w tabelach.

 

Parametry techniczne
Typ oczyszczalni
z dawkowaniem
koagulentu
Ilość użytkowników Poj. zbiornika
koagulantu
Ilość pomp
koagulantu
Moduł GSM Dodatkowe
wyposażenie
np. pompa
 
Konstrukcja
- RLM litrów szt.      
ZBS-6C ≤ 6 25 1 opcja - jednopłaszczowa
ZBS-6C / KP ≤ 6 25 1 opcja 1 x EBARA jednopłaszczowa
ZBS-8C ≤ 8 25 1 opcja - jednopłaszczowa
ZBS-10C ≤ 10 25 1 opcja - jednopłaszczowa

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep