Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Separatory koalescencyjne

 

 

Zastosowanie i budowa separatora koalescencyjnego

Separatory koalescencyjne są urządzeniami przeznaczonymi do instalacji przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej wód mogących zawierać zanieczyszczenia ropopochodne.


Separatory zintegrowane są standardowo z osadnikiem (piaskowaniem) i wyposażone są w filtr z wkładem koalescencyjnym.

Cały przepływ następuje przez separator i jego wartość określana jest jako nominalna dla danej konfiguracji (tj. wielkości filtra i pojemności osadnika).

Separatory koalescencyjne przeznaczone są dla:

 • zlewni o małej i średniej powierzchni,
 • zlewni z dużą ilością zanieczyszczeń (np. stacje paliw, myjnie samochodowe, itp.)

 

Typoszereg separatorów obejmuje dwa rozwiązania:

 • BSK z osadnikiem 100-200 razy większym od przepływu nominalnego
 • TSK z osadnikiem co najmniej 300 razy większym

 

 

Prezentowana oferta pochodzi bezpośrednio od producenta separatorów koalescencyjnych, firmy Wobet-Hydret. W sprawie dodatkowych pytań, również dotyczących ceny separatora, prosimy o kontakt.

 

Separatory koalescencyjne – oferowane typoszeregi

Oferowane separatory koalescencyjne można podzielić na dwie grupy:

 

a) do przejęcia całości przepływu, z której ze względu na osadnik, rozróżniamy dwa typoszeregi:

 • BSK – separatory dla małej i średniej ilości osadów kanalizacyjnych;
 • TSK – separatory dla dużej ilości osadów kanalizacyjnych (w tym również myjni pojazdów).


b) wyposażone w instalację obejścia burzowego, zwiększającą przepustowość maksymalną:

 • BSK-B, TSK-B – separatory z obejściem burzowym zwiększającym 5-krotnie przepływ nominalny; 
 • BSK-B2, TSK-B2 – separatory z obejściem burzowym zwiększającym 10-krotnie przepływ.

 

Separatory koalescencyjne – właściwy dobór

 

Przykładowy dobór typu separatora substancji ropopochodnych w stosunku do powierzchni:

 

Powierzchnia zlewni (pokrytej kostką) Separator do przejęcia całości przepływu Separator z instalacją obejścia burzowego
110 m2 TSK-1P TSK-3B
      
230 m2 TSK-3 
300 m2 TSK-4 
460 m2 BSK-6, TSK-6 
610 m2 BSK-8, TSK-8 
770 m2 BSK-10, TSK-10 
1150 m2 BSK-15, TSK-15 
1530 m2 BSK-20, TSK-20  BSK-6B, TSK-6B   
1920 m2 BSK-25, TSK-25 
2300 m2 BSK-30, TSK-30 
2690 m2 BSK-35, TSK-35  BSK-8B, TSK-8B
 
3070 m2 BSK-40, TSK-40 
3460 m2 BSK-45, TSK-45  BSK-10B, TSK-10B  
3840 m2 BSK-50, TSK-50 
4610 m2 BSK-60, TSK-60  BSK-15B, TSK-15B  
5380 m2 BSK-70, TSK-70 
6150 m2 BSK-80, TSK-80  BSK-20B, TSK-20B  
7690 m2 BSK-100, TSK-100 

MYJNIA RĘCZNA POJAZDÓW OSOBOWYCH (od 1 do 2 agregatów ciśnieniowych)

 • przepływ co najmniej 3 l/s z osadnikiem o pojemności minimalnej 900 l (proponowany TSK-3 lub TSK-4)


MYJNIA RĘCZNA POJAZDÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

 • separator z osadnikiem o pojemności minimalnej 2500 l (proponowany TSK-6)


MYJNIA AUTOMATYCZNA

 • przepływ co najmniej 6 l/s z osadnikiem o pojemności minimalnej 5000 l (proponowany TSK-6M)

 

Nie jesteś pewien jaki separator koalescencyjny powinieneś wybrać? Skontaktuj się bezpośrednio z producentem separatorów koalescencyjnych, firmą Wobet-Hydret  – nasi doradcy techniczni z chęcią udzielą pomocy w tym zakresie. W sprawie poznania ceny wybranego separatora również prosimy o kontakt.

Separator koalescencyjny TSK-1P

Oferowany separator typu TSK-1P wyposażony jest we wkład koalescencyjny oraz osadnik (piaskownik).

 

Separator koalescencyjny typu TSK-1P

Separator TSK-1P jest najmniejszym z typoszeregu separatorów z filtrem koalescencyjnym. Dzięki integracji w jednym korpusie również osadnika, stworzono kompaktowe rozwiązanie zajmujące bardzo małą powierzchnię zabudowy, bez utraty możliwości serwisowania.

 

Atest Higieniczny: B-BK-60210-0177/21

 

Parametry techniczne

 

Typ Przepływ Pojemność osadnika Przyłącza Średnica separatora Wysokość separatora
TSK-1P 1,5 l/s 600 litrów 160 mm 1,0 m 1,9 m

 

Separatory koalescencyjne BSK i TSK

Separator typu BSK i TSK wyposażone są we wkład koalescencyjny oraz osadnik (piaskownik). Separatory w zależności od typu posiadają od 2 do 3 włazów rewizyjnych. Każdy z włazów ma taką samą średnicę jak pokrywa – 0,6 m. Separatory koalescencyjne mogą być wyposażone w samoczynne zamknięcie odpływu – wyposażenie dodatkowe.

 

 

Separatory koalescencyjne BSK i TSK

 

Atest Higieniczny: B-BK-60210-0177/21

Parametry techniczne

Zgodność z normą: PN-EN 858-1:2005/A1:2007, Atest Higieniczny: HK/W/0512/01/2013

 

Typ separatora  Przepływ nominalny Objętość osadnika Objętość gromadzonych olejów Długość Średnica Wysokość dopływu Średnica wej./wyj. Ilość włazów
l/s l l m m m
TSK-3 3 900 200 2,0 1,2 1,04 160 2
TSK-4  4 1200  270 2,9 1,2 1,00 160-200  2
TSK-6  6 1200  270 2,9 1,2 1,00 160-200  2
TSK-6  6 2500  550 4,6 1,2 1,00 160-200   2
BSK-10  10 2000  280 3,1 1,5 1,26 160-200   2
TSK-10  10 3000  420 4,3 1,5 1,26 160-200   2
BSK-15 15 3000  420 4,3 1,5 1,23 200-250  2
BSK-15 15 3000 420 4,8 1,5 1,15 250-315 2
BSK-20 20 4000  560 6,0 1,5 1,23 200-250  2
BSK-25 25 3000 420 4,8 1,5 1,23 200-250 2
BSK-30 30 3000 420 5,4 1,5 1,23 200-250 2
BSK-30 30 5000 700 6,5 1,5 1,15 200-315 2
BSK-40 40 4000 560 6,0 1,5 1,15 200-315 2
BSK-50 50 5000 700 7,1 1,5 1,15 200-315 3

Separatory koalescencyjne z obejściem burzowym

Separator typu BSK i TSK w wersji B jak i B2 wyposażone są we wkład koalescencyjny oraz osadnik (piaskownik).


Przykładowy rysunek separatora z dwoma włazami rewizyjnymi:

 

Separator koalescencyjny z obejściem burzowym

 

Atest Higieniczny: B-BK-60210-0177/21

 

Parametry techniczne

Zgodność z normą: PN-EN 858-1:2005/A1:2007, Atest Higieniczny: HK/W/0512/01/2013

 

Typ separatora Przepływ nominalny Max. przepływ burzowy Objętość osadnika Objętość gromadzonych olejów Długość Średnica Wysokość dopływu Średnica wej./wyj. Ilość włazów
- l/s l/s l l m m m - -
BSK-6B 6 30 1200 270 2,9 1,2 1,00 160-200 2
TSK-6B2  6 60 2000 440 4,6  1,2  1,00   160-200   2 
BSK-10B  10  50 2000 280 3,1  1,5  1,23  200-250  2 
BSK-10B2 10  100 2000 280 3,7  1,5 1,15 250-315  2 
TSK-10B2 10  100 4000 560 5,4 1,5  1,15 250-315 2
BSK-15B 15  75 3000 420 4,2  1,5  1,15  250-315    2 
BSK-15B2 15  150 3500 490  6,0  1,5   1,15 250-315  2 
TSK-15B2 15 150 5000 700 6,5 1,5  1,15 250-315 3
BSK-20B 20 100 4000 560 5,4  1,5   1,15  250-315  2 
BSK-20B2 20 200 4000 560 6,0 1,5  1,15 250-315 2
BSK-30B 30 150 3500 490 6,0 1,5  1,15 250-315 2
BSK-30B2 30 300 6000 840 7,7 1,5  1,05 250-400 3
BSK-40B 40 200 4000 560 7,1 1,5  1,05 250-400 2
BSK-40B2 40 400 4000 560 7,1 1,5  1,05 315-400 2
BSK-50B 50 250 5000 700  7,1  1,5   1,05   315-400   3
BSK-50B2 50 500 5000 700  7,7  1,5  1,05  315-400   3

Separatory koalescencyjne do większego zagłębienia (niż wersje standardowe)

Separatory typu BSK i TSK wyposażone są we wkład koalescencyjny oraz osadnik (piaskownik). Mogą również posiadać instalację obejścia burzowego (wersje B i B2). Separatory posiadają standardowo 2 włazy rewizyjne. Każdy z włazów ma średnicę 0,8 m, która przed pokrywą redukowana jest do 0,6 m. Pokrywa posiada średnicę 0,6 m. 

 

Przykładowy rysunek separatora z dwoma włazami rewizyjnymi:

Separator kolescencyjny typu BSK i TSK

 

Atest Higieniczny: B-BK-60210-0177/21

 

Parametry techniczne

 Zgodność z normą: PN-EN 858-1:2005/A1:2007, Atest Higieniczny: BK/W/0338/01/2018 

 


Typ separatora
Przepływ nominalny Max. przepływ burzowy Objętość osadnika Objętość gromadzonych olejów Długość Średnica Wysokość dopływu Średnica wej./wyj. Ilość włazów
- l/s l/s l l m m m - -
TSK-6B 6 6 2000 330 3,7 1,5 1,23 200-250 2
BSK-10 10 10 2000 330 3,7 1,5 1,23 200-250  2 
BSK-10B  10  50 2000 330 3,7  1,5   1,23  200-250  2 
BSK-10B2 10  100 2000 280 3,7  1,5 1,15 250-315  2 
TSK-10B2 10  100 4000 560 5,4 1,5  1,15 250-315 2
BSK-15B 15  15 3000 420  4,2  1,5  1,23  200-250    2 
BSK-15B2 15  150 3500 490  6,0  1,5   1,15 250-315  2 
TSK-15B2 15 150 5000 700 6,5 1,5  1,15 250-315 2
BSK-20B 20 100 4000 560 5,4  1,5   1,23 200-250  2 
BSK-20B2 20 200 4000 560 6,0 1,5  1,15 250-315 2
BSK-30B 30 150 3500 490 6,0 1,5  1,15 250-315 2
BSK-30B2 30 300 6000 840 7,7 1,5  1,05 250-400 2
BSK-40B 40 200 4000 560 7,1 1,5  1,05 250-400 2
BSK-40B2 40 400 4000 560 7,1 1,5  1,05 315-400 2
BSK-50B 50 250 5000 700  7,1  1,5   1,05   315-400   2
BSK-50B2 50 500 5000 700  7,7  1,5  1,05  315-400   2

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep