Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Drenaż na pakietach rozsączających PRO-1R

 

 

Przykładowy przekrój zbiorników

 

Zaznaczyć należy, że przedstawiony na rysunku sposób montażu pakietów, dotyczy gruntów o średniej lub słabej przepuszczalności. W gruntach innego typu, mogą zostać wprowadzone zmiany odnośnie sposobu montażu, które muszą być uzgodnione z kierownikiem budowy i zaakceptowane przez projektanta systemu. Oprócz pakietów standardowych, na zamówienie oferowane mogą być pakiety o większych wymiarach.

Parametry techniczne
Ilość
osób
Typ osadnika
lub reaktora
biologicznego
Typ i wielkość
odprowadzenia
 RLM m
≤ 4 2 m3 24 - pak.
≤ 4 ZBS-4C 18 - pak.
≤ 5 ZBS-5C 24 - pak.
≤ 6 3 m3 36 - pak.
≤ 6 ZBS-6C 24 - pak.
≤ 6 ZBS-6C/KP 24 - pak.
≤ 7 ZBB-7C 36 - pak.
≤ 7 ZBS-7C/KP 36 - pak. 
≤ 8 4,5 m3 48 - pak.
≤ 8 ZBS-8C 36 - pak.
≤ 8 ZBS-8C/KP 36 - pak.
≤ 10 5 m3 60 - pak.
≤ 10 ZBB-10C 48 - pak.
≤ 10 ZBS-10C 48 - pak.
≤ 10  ZBS-10C/KP 48 - pak.
≤ 12 ZBB-12C  48 - pak. 
 ≤ 12  ZBS-12C 48 - pak.
≤ 16   ZBB-16C 72 - pak. 
≤ 16   ZBS-16C 72 - pak. 
≤ 20  ZBB-20C 84 - pak. 
≤ 20  ZBS-20C 84 - pak.

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep