Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Drenaż na żwirze płukanym

 

Wielkość odprowadzenia jest zależna od urządzenia go poprzedzającego. Wiąże się to ze stopniem oczyszczenia (w oczyszczalni biologicznej) lub podczyszczenia (w osadniku gnilnym). 

 

Realizacja odprowadzenia w formie drenażu ma kilka zalet:

  • duża powierzchnia wsiąkania,
  • równomierne rozprowadzenie poprzez układ rur rozsączających
  • najmniejsza różnica w zagłębieniu (różnica pomiędzy poziomem wyjścia kanalizacji z budynku, a dnem wykopu, uwzględniając warstwę podsypki),
  • możliwość wykonania nasypu, przy wysokim stałym lub okresowym poziomie wód gruntowych.
Parametry techniczne
Ilość
osób
Typ osadnika
lub reaktora
biologicznego
Typ i wielkość
odprowadzenia
 RLM m
≤ 4 2 m3 48
≤ 4 ZBS-4C 48
≤ 5 ZBS-5C 48
≤ 6 3 m3 60
≤ 6 ZBS-6C 48
≤ 6 ZBS-6C/KP 48
≤ 7 ZBB-7C 60
≤ 7 ZBS-7C/KP 60
≤ 8 4,5 m3 96
≤ 8 ZBS-8C 60
≤ 8 ZBS-8C/KP 60
≤ 10 5 m3 120
≤ 10 ZBB-10C 72
≤ 10 ZBS-10C 72
≤ 10  ZBS-10C/KP 72
≤ 12 ZBB-12C  96
 ≤ 12  ZBS-12C 96
≤ 16   ZBB-16C 120 
≤ 16   ZBS-16C 120
≤ 20  ZBB-20C 144 
≤ 20  ZBS-20C 144

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep