Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Studnie chłonne

 

Realizacja odprowadzenia w formie studni chłonnej (wraz z oczyszczalnią biologiczną), charakteryzuje się następującymi zaletami:

  • mała powierzchnia zabudowy,
  • szybsza realizacja,
  • możliwość odprowadzenia do głębszych (bardziej przepuszczalnych) warstw gruntu.

 

Przykładowy przekrój poprzeczny pakietu rozsączającego do studni chłonnej
Parametry techniczne
Długość
drenażu
Typ studzienki
drenażowej
Ilość i długość
ciągów dren.
 m  szt. x m
18 SR-3, SR-3P 2 x 9
24 SR-3, SR-3P 2 x 12
24 SR-3, SR-3P 3 x 8 
36 SR-3, SR-3P 3 x 12
48 SR-3, SR-3P   3 x 16
48  SR-4  4 x 12
60 SR-3, SR-3P   3 x 20
60  SR-4 4 x 15 
60 SR-5  5 x 12 
72 SR-3, SR-3P   3 x 24
72  SR-4  3 x 18
84  SR-4  4 x 21
96  SR-4  4 x 24
120  SR-5 5 x 24 

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep