Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Oferta

Przydomowe oczyszczalnie ścieków drenażowe lub biologiczne (oparte na bioreaktorach ZBS oraz ZBB)

 

 
 

- Zbiorniki na deszczówkę i pakiety rozsączające

Oferowane przez producenta zbiorniki bezodpływowe i szamba szczelne obejmują przedział od 2 m3 do 75 m3.

Studnie i studzienki wodomierzowe kompletne, sprzedawane bez osprzętu (armatury). Sprawdź więcej!

W ofercie producenta przempompownie przeznaczone do pompowania ścieków wstępnie oczyszczonych.

Separatory przeznaczone do oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej.

 

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep