Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Zgłoszenia wodnoprawne

Zgłoszenie wodnoprawne, obejmujące:

 • opracowanie dokumentacji na wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu rozsączającego, studni chłonnej

  Po stronie inwestora:
 • dostarczenie aktualnej mapy zasadniczej / mapy do celów projektowych
 • opinia geologiczna gruntu / ewentualnie oświadczenie właściciela działki
 • wypis i wyrys z MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów


Zgłoszenie oczyszczalni, obejmujące:

 • opracowanie dokumentacji oczyszczalni
 • wrysowanie na mapę lokalizacji oczyszczalni


Po stronie inwestora:

 • dostarczenie aktualnej mapy zasadniczej do celów lokalizacyjnych
 • opinia geologiczna gruntu


Projekt budowlany oczyszczalni, obejmujący:

 • 4 egzemplarze projektu budowlanego
 • PZT (projekt zagospodarowania terenu)
 • profil przepływu ścieków
 • uprawnienia projektanta oraz aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa

Po stronie inwestora:

 • dostarczenie aktualnej mapy do celów projektowych
 • opinia geologiczna gruntu
 • MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy


Projekt szamba, obejmujący:

 • 4 egzemplarze projektu budowlanego
 • PZT (projekt zagospodarowania terenu)
 • profil przepływu ścieków
 • uprawnienia projektanta oraz aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa

Po stronie inwestora:

 • dostarczenie aktualnej mapy do celów projektowych
 • MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy
Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Studnie głębinowe

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep