Nowe formy oczyszczalni biologicznych ZBS-4C i ZBS-6C oraz osadników gnilnych 2,5 m3 i 3,5 m3

Systemy rozsączające

Wielkość odprowadzenia jest zależna od urządzenia go poprzedzającego. Wiąże się to ze stopniem oczyszczenia.

Realizacja odprowadzenia w formie drenażu ma wiele zalet, m.in. jest to mała powierzchnia zabudowy.

Realizacja odprowadzenia w formie studni chłonnej charakteryzuje się m.in. możliwością odprowadzenia do głębszych warstw gruntu.

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
(042) 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki na deszczówkę

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Systemy rozsączające

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog sklep