Polska produkcja
Polska myśl techniczna


ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ

Oferta

Systemy oczyszczalni ścieków drenażowych lub biologicznych (opartych na bioreaktorach ZBS oraz ZBB)

 

 
 

Zakres oferowanych zbiorników bezodpływowych obejmuje przedział od 2 m3 do 75 m3.

Studnie i studzienki wodomierzowe kompletne, sprzedawane bez osprzętu (armatury).

Przeznaczone do pompowania ścieków wstępnie oczyszczonych.

Separatory przeznaczone do oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej.

 

- Zbiorniki na wodę deszczową
- Studnie kanalizacyjne

Składy fabryczne

Producent Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce. Jeżeli chcesz wyszukać skład w swojej okolicy, skorzystaj z wyszukiwarki.