Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

Stosowane w miejscach, gdzie ścieki zawierają większą ilość tłuszczu, np. w restauracjach, w hotelach, w masarniach, w barach szybkiej obsługi.

Przeznaczone do oczyszczania wód deszczowych oraz procesowych z substancji ropopochodnych, zanieczyszczeń stałych oraz zawiesin.

Jeżeli masz pytania
zadzwoń:
42 712 20 60

/ Oczyszczalnie ścieków

/ Zbiorniki bezodpływowe / szamba szczelne

/ Studnie wodomierzowe

/ Przepompownie ścieków

/ Separatory tłuszczu i separatory koalescencyjne

/ Pozostałe wyroby

Składy fabryczne

Producent oczyszczalni Wobet-Hydret posiada składy fabryczne w całej Polsce.

blog